Styrelsen

Ordförande
Brice Harel

Styrelsemedlemmar

Addie Ericsson - Patrik Petersson - Monika Ghafari - Behrooz Taleb
E-post: styrelsen@brfbackahusen.se 


Ekonomisk förvaltning

Bredablick Förvaltning Malmö
Kontakt:
https://bredablickforvaltning.se/malmo
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Stadgar & Ekonomisk Plan


Ordningsregler